Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

BT Group cần tuyển vị trí Kế toán tổng hợp cho công ty thành viên

 • Kê khai nộp thuế hàng tháng
 • Soát xét công việc cửa kế toán viên gồm công nợ, kho, thanh toán, hướng dẫn/đào tạo, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ chuyên viên Kế toán để đảm bảo hoạt động Kế toán được hoàn thành chính xác và kịp thời.
 • Quản lý công tác kế toán tổng hợp;
 • Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán Kế toán theo Luật Việt Nam.
 • Lập và rà soát tất cả báo cáo Kế toán.
 • Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong Phòng Kế toán.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học  tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm
 • Am hiểu về luật kế toán, các văn bản, chính sách Nhà nước.
 • Nhanh nhẹn, ham học hỏi, biết lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bán lẻ thông minh 196 Lê Duẩn , Hà Nội

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Southern region, Central region, Northern region
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/11/2018
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/11/2018
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/11/2018
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/11/2018
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/11/2018

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.